Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 108
ПРОТОКОЛ № 108

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.03.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Макаров Ю. В., член правління,
4. Никоненко Р. Ю., член правління,
5. Вінтонів Р. І., член правління,
6. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Тимчук К.С., директор департаменту фінансів – головний бухгалтер ПАТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення зміни до пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 08.01.2019 (протокол № 96).
2. Про затвердження Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки, Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ», Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».
3. Про орієнтовні бюджети проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
4. Про внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення зміни до пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 08.01.2019 (протокол № 96) стосовно зміни робочої назви спеціального проекту «Теледебати кандидатів на пост Президента України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 1, 3, 5 пункту 12, пунктів 13, 66, 88 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, внести зміну до пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 08.01.2019 (протокол № 96), замінивши слова «під робочою назвою «Теледебати кандидатів на пост Президента України» словами «Зворотний відлік».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки, Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ», Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пунктів А 3.3, В.1.9 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, з урахуванням розгляду та погодження Керівним комітетом із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», затвердити такі, що додаються:

1) Стратегію роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки;
2) Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ»;
3) Стратегію розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обгорено питання Орієнтовних бюджетів проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Орієнтовні бюджети проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 2 та додатку № 2 до Протоколу № 26 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 внести до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами такі зміни (додаються), а саме:

1) вивести з 04.03.2019 зі структури та штатного розпису в частині керівного складу центральної дирекції ПАТ «НСТУ» посаду заступника виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
2) вивести з 25.03.2019 зі структури та штатного розпису в частині керівного складу центральної дирекції ПАТ «НСТУ» посаду виконавчого директора ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучилася член правління ПАТ «НСТУ» Кольцова О., присутніх членів правління 7.

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Додатки:

1. Стратегія роботи з партнерами для розвитку ПАТ "НСТУ" на 2019—2020 роки.

2. Положення про співпрацю з партнерами ПАТ "НСТУ".